Rozeta ve Zlaté Koruně - foto Lenka Velková

 

 

 

 

Zlatokorunská rozeta

 
 

Kdo byl ten génius, který vytvořil zlatokorunskou rozetu? Ve své jednoduchosti a nijaké zdobnosti ukryté poselství. Po celém světě najdeme rozety krásnější, propracovanější, jemnější. Tato nás zrovna neokouzlí prvoplánovou krásou. Je příliš "jednoduchá". 

 

Ale víc, než která jiná právě tato rozeta ztvárňuje tak okatě svůj vlastní význam. Pokud přijmeme slova Aleše Česala, Otomara Dvořáka a Vladimíra Mátla z knihy Skrytá česká historie (str. 626):

 

"...a také s rozetou, růžicovým oknem gotických katedrál, které je vlastně mandalou, schematickým modelem vesmíru!"

 

Aleš Česal, Otomar Dvořák, Vladimír Mátl

Skrytá česká historie,

aneb dějiny Čech, jak je neznáte

Od pravěku do roku 1945

Nakladatelství XYZ, Praha 2008

ISBN 978-80-7388-142-9

 

 

 

 

 

Na fotografii je znak opata Bernarda Pachmanna vložen do středu rozety. Na fotografii v knize Klášter Zlatá Koruna - dějiny, památky, lidé na str. 205 je na fotografii Petra Pavelce z roku 2000 znak vložen ve spodní pěticípé kružbě. Osobně považuji umístění znaku ve spodní pěticípé kružbě za vhodnější, protože střed rozety má zůstat informačně prázdný. Domnívám se, že zde došlo k neznalému přemístění znaku na nevhodné místo. Zda tak došlo k narušení energií rozety musí říct někdo jiný.

 

 

Celý text a další rozsáhlé informace o rozetě najdete zde.