Z dalších zajímavostí chrámu

 

 

Zlatá Koruna - klášter, historie, fotogalerie, zajímavosti

 

Z dalších zajímavostí chrámu

 

Z vepsaného popisku do knihy Svatá Koruna - bývalý klášter cistercienský od Josifa Braniše, jehož jiný výtisk, než který vlastním já, je doplněn mnoha zajímavými podrobnostmi.

 

Tento výtisk mi byl laskavě zapůjčen panem Cábou ze Zlaté Koruny.

Pan Cába býval kostelníkem v chrámu Nanebevzetí Panny Marie.

 

Na straně 108 se nachází vepsaný popisek:

 

"Roku 1848 velkou bouří dolní západní okna (v presbyteři, pozn. TJ) vytlučena a obraz Zvěstování Panny Marie zkažen (na hlavním oltáři, pozn. TJ).

 

Nově vymalován 1854 od malíře Phlilippola.

Starý prý je pod novým podlepem." 

 

 

Strop v presbyteři

 

Strop v presbyteři chrámu, kostela Nanebevzetí Panny Marie v klášteře Zlatá Koruna

 

 Zde se jedná o scan pohledu. Foto: Libor Sváček

Vydal: unios, Tourist service

 

 

Autorem malby na stropě je konvrš Lukáš Plank

Ústředním tématem je přivítání Bohorodičky v nebi, kde je pro ni přichystán trůn, na němž dlí Bůh Otec, kdežto Kristus spěchá s otevřenou náručí vstříc své Matce.

str. 307, Dějiny Zlaté Koruny

 

 

Co je zde zajímavé?

 

Podívejte se na anděla v červeném rouchu, který nese kříž. Jedno jeho chodidlo je totiž dřevěné.

Autorovi fresky se jej nedařilo namalovat, a tak si vypomohl, a udělal jej plastické. S fresky tedy vystupuje.

Což sice z pohledu patrné není, ale pokud přijedete do Zlaté Koruny a bude svítit slunce, uvídíte, jak od chodidla padá stín, který to dokazuje.

 

Další taková optická hříčka, kterou si však nebudete moci ověřit, je, že pokud budete v presbyteři a půjdete směrem od hlavního oltáře a celou dobu se budete dívat na onen kříž, bude vám připadat, že jednak leží obráceně, než když na něj koukáte z hlavní lodi, a jednak vám bude připadat, že se vztyčuje.

Je to optický klam, neboť freska je namalována na klenbě.

 

 

 

Celý článek a zdroj informací zde.